Atatürk’ün Basın Özgürlüğü Hakkındaki Sözleri

Mustafa Kemal Atatürk hayatın pek çok alanında olduğu gibi gazetecilik alanında da özgürlüklerden yana olmuştur. Halkın haber alma hürriyetinden yana olan Atatürk, bu amaçla basının özgür olması gerektiğini pek çok kez dile getirmiştir.

ataturk-basin-ozgurluk

Atatürk’ün Basın Hürriyeti hakkındaki sözleri

Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir. (1922)

Basın, hiçbir sebeple baskı ve etki altına alınamaz.  (1923)

Gazeteciler, kanunun ve umumun menfaatlerinin aksine muamelelere şahit ve vakıf oldukları takdirde gerekli yayında bulunmalıdır. (1923)

Gazete lazım… Bunun için yalnız okullara önem vermek yeterli değildir. Şimdiye kadar cahil kalanlara da fikir vermek ihtiyacı vardır. Ve bunun için de önemli vasıta basındır.  (1923)

Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır. (1929)

Memlekette kalem özgürlüğünün de demokrat bir idareye lâyık ağırbaşlılıkla kullanılmakta daha dikkatli bulunulacağını umarım. Özgürlüğü kötüye kullanmanın sebep olduğu birçok felâketleri çekmiş olan bu memlekette, bu dikkate özellikle gerek olduğu inancındayım. (1930)

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir