Bilimsel Bilginin Özellikleri

Bilimsel bilginin çeşitli özellikleri vardır. Bu özellikler;

 1. Bilimsel bilgi nesnel (objektif) olmalıdır. Kişiden kişiye değişmemelidir.
 2. Birikimli ve ilerleyebilir olma
 3. Evrensel olma
 4. Sistemli ve yöntemli olma
 5. Deneysel olmalıdır.
  Deneyler veri sağlamak ve delil elde etmek için kullanılır.
 6. Gözlem ve mantığı birleştirir.
  Beş duyudan en az biriyle gözlem yapılır ve bu gözlemlerden çıkarım yani sonuç elde edilir.
 7. Bilimsel yöntemle üretilmelidir.
  Gözlem yapmak, sorular sormak, gözleme dayalı hipotez oluşturmak, hipotezlere dayalı tahminler yapmak, tahminleri deneylerle test etmek. (5 basamak)
 8. Bilimsel bilgi hakkında bilim insanları genel olarak ortak bir kanıya varmış olmalıdır. Buna paradigma denir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir