Bilimsel yöntem basamakları

Bilimsel yöntem çeşitli basamaklar takip edilerek gerçekleşir.
Bu basamaklar aşağıda belirtilmiştir.

 1. Problemi saptamak.
  Çözüm bekleyen bir problem belirlenir.
 2. Veri toplamak.
  Problemin bağlı olduğu faktörlerle ilgili bilgi toplanır. Neden, niçin, nasıl gibi sorular sorulur. Çeşitli gözlemler yapılır.
 3. Hipotez ortaya atılır.
  Yapılan gözlemler ve veri toplama sonucunda problemin nasıl çözüleceğini açıklayan fikirler ortaya atılır. Hipotezler test edilebilir özellikte olmalıdır.
 4. Hipoteze dayalı tahminde bulunma.
  Hipotez doğruyla çeşitli tahminler yapılır.
 5. Kontrollü deneyler yapma.
  Tahminleri test edecek deneyler tasarlanır ve tahminler test edilir.
  Deneyler hipotezi desteklerse araştırma geliştirilir. Deney sonuçları hipotezle örtüşmüyorsa yeni hipotezler ortaya atılır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir