Çocuk Hakları Sözleşmesinin 32. maddesi

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 32. maddesiyle çocukların çalışamayacağını, cocuk işçi çalıştırmanın yasa dışı olduğunu belirtmektedir. 

çocuk hakları

Çocukların çalışma hayatında olmaları onların eğitim, kültür, sağlık açısından zarar görmelerine neden olabilmektedir.

  1. Taraf Devletler, çocuğun, ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek ya da sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ya da toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılmasına karşı korunma hakkını kabul ederler.
  2. Taraf Devletler, bu maddenin uygulamaya konulmasını sağlamak için yasal, idari, toplumsal ve eğitsel her önlemi alırlar. Bu amaçlar ve öteki uluslararası belgelerin ilgili hükümleri gözönünde tutularak, Taraf Devletler özellikle şu önlemleri alırlar:
    1. İşe kabul için bir ya da birden çok asgari yaş sınırı tesbit ederler;
    2. Çalışmanın saat olarak süresi ve koşullarına ilişkin uygun düzenlemeleri yaparlar.
    3. Bu maddenin etkili biçimde uygulanmasını sağlamak için ceza veya başka uygun yaptırımlar öngörürler.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir