Denetleyici Düzenleyici Sistemler

Denetleyici ve düzenleyici sistemleri kısaca açıklamak gerekirse bu sistemler vücudumuzu yöneten sistemlerdir. Vücudumuzda gerçekleşen faaliyetlerin birbiriyle uyumlu olmasını sağlarlar.

Denetleyici Düzenleyici Sistemler 2 ye ayrılır:

1. Sinir sistemi
A – Merkezi Sinir Sistemi

  • Beyin: Düşünme, bilinçli hareketler, kan basıncı, uyku düzeni, vücut sıcaklığı, duyu organlarını yönetme.
  • Beyincik: Vücut dengesini ve kasların uyumlu çalışmasını sağlama.
  • Omurilik Soğanı: Vücudumuzdaki sistemleri ve yutma,kusma,hıçkırma, hapşırma reflekslerini yönetir.
  • Omurilik: Beyin ve vücut arasında iletişimi sağlar. refleksleri yönetir.

B – Çevresel Sinir Sistemi

Vücudun tamamını saran sinir ağlarına çevresel sinir sistemi denir.

2. İç Salgı Bezleri:

Hormon isimli sıvılar üreterek vücudumuzdaki olayları düzenlerler.

Hipofiz Bezi: Büyüme Hormonu: Büyümeyi ve gelişmeyi sağlar. Diğer bezlerin çalışmasını yönetir.
Tiroit Bezi: Tiroksin Hormonu: Vücut metabolizmasını ayarlar.
Pankreas: İnsülin ve Glukagon Hormonu: Kan şekerini ayarlar.
Böbreküstü Bezi: Heyecanlandığımızda adrenalin hormonu salgılar.
Eşeysel Bezler: Dişilerde ve erkeklerde cinsiyete bağlı özelliklerin gelişmesini sağlarlar.

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir