Düşünce özgürlüğünün anayasada güvence altına alınması neden önemlidir?

Düşünce özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmaz, temel maddelerinden biridir. Düşünce özgürlüğünün olmadığı veya tam olarak sağlanamadığı ülkelerde demokrasinin işlediğinden söz edilemez.

Ülkelerin temel kurallarının yazılı olduğu anayasanın düşünce özgürlüğünü güvence altına alması zorunludur. Demokratik tüm ülkelerde temel hak ve özgürlüklerin arasında düşünce ve ifade özgürlüğü ilk sıralarda tanımlanmıştır.

Anayasanın düşünce özgürlüğünü güvence altına alması her yurttaşın fikirlerini özgürce ifade etmesi, bundan dolayı kınanmaması veya ceza almaması açısından önemlidir. Bu sayede insanların kendilerini özgürce ifade etmeleri edebiyat, resim, sinema gibi sanatların gelişmesine, siyasi fikirlerin özgürce tartışılmasına, her bireyin haklar acısından kendini eşit hissetmesine yardımcı olur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir