Edebiyat ve Güzel Sanatlar

Edebiyatı güzel sanatlardan ayrı düşünmek mümkün değildir.Aksine edebiyat güzel sanatların kapsamına giren, onun bir alt kolunu oluşturan bir sanat dalıdır.O halde bu ikili arasındaki bağı daha iyi anlayabilmek için öncelikle “Sanat nedir?,Edebiyat nedir? ve Güzel sanatlar nedir?”sorularına yanıt vermek gerekir.Sanat kavramının birçok öznel tanımının yapılabileceği gibi çoğunlukla bu kavram; insanın duygu ve düşüncelerini,hayal gücünü katarak ortaya koyduğu insanda estetik haz duygusu uyandıracak somut veya soyut yaratıların bütünü olarak tanımlanır. Ancak bu kavram herkesçe bilinen bu tanımının ötesinde :bir şeyler yaratmak,sanatçının doğadan aldığı ilhamı kendinde var olan potansiyelle birleştirip tekrar doğaya geri yansıtması,güzel olanı ve insan ruhunu hoş kılan varlığın ortaya koyulması veya sanatçının özgür ruhunun tuvale,notalara veya kelimelere yansımış hali olarak da tanımlanabilir.

Edebiyat; duygu ve düşüncelerin kelimeler yardımıyla insanda etki uyandıracak biçimde yansıtılması sanatıdır.Dolayısıyla edebiyat için öncelikle bireysellik ardından da bu bireyselliğin en etkili ve en güzel şekilde karşıya yansıtılması gerekmektedir.

Güzel Sanatlar:İnsanın duygu ve düşüncelerinin,hayallerinin,özlemlerinin farklı somut veya soyut malzemeler yardımıyla bir araya gelerek hayat bulmasıdır.(resim,müzik ,sinema,heykel vb.)Güzel sanatların ayırıcı özelliği insanda manevi bir doyum oluşturmasıdır

Görüldüğü üzere sanat,güzel sanatlar ve edebiyat kavramları birbirlerini kapsayan kavramlardır.Dikkatli bakıldığında güzel sanatlarla edebiyatın özelliklerinin birbiriyle örtüştüğü görülecektir. Bunları ayırt etmek gerekirse:

*Her ikisi de özneldir.

*Her ikisinde de estetik haz ön plandadır

*Her ikisinin kaynağı da kişinin duygu ve hayal dünyasıdır.

*Her ikisi de insana hizmet eder.

*Her ikisi de benzersiz ve orijinaldır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir