Eğitim ve çalışma hakkı

Türkiye’de eğitim öğretim hakkı anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. TC anayasasının 42. maddesi eğitim öğretimin herkesin hakkı olduğunu belirtmektedir.

Eğitim öğretimin hakkından her bireyin eşit olarak yararlanabilmesi için ülkemizde eğitim öğretim zorunlu hale getirilmiştir. İlk 12 yıl eğitim zorunludur.

egitim hakkı

İmkanı olmayan veya ders başarısı yüksek olan öğrencilere devlet imkanlarıyla burs verilmektedir. Ayrıca özel öğretime ihtiyaç duyan, öğrenme güçlüğü olan veya çok zeki öğrenciler için ayrı okullar açılmaktadır.

Eğitim öğretim sonrasında insanların iş bulması da önemlidir. Türkiye’de insanların %67’si çalışabilir durumdadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının  49, 50 ve 60. maddeleri çalışma hakkını düzenlemektedir. Anayasa herkesin çalışma hakkına sahip olmasını güvence altına almıştır.

Çalışma hayatını düzenlemekle ilgili bakanlık  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır.

İşsizliğin önlenmesiyle ilgili kurum  Türkiye İş Kurumu’dur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir