Göç Nedenleri

Yaşadığı ortamda hayatını sürdürmekte olan insanların imkanları daha iyi olan bölgelere yerleşmesine göç denir. Göçler ülke içinde oluyorsa “iç göç”, ülke dışında oluyorsa “dış göç” ismi verilir.

göçün nedenleri

Göçün Nedenleri

 • Ekonomik Nedenler
  Göçün en büyük nedeni işsizliktir. Özellikle kırsal alanda (köy) yaşayan insanların iş bulma ve çalışma imkanı azdır. Tarım arazileri bölünmekte ve insanlar kendilerine kalan arazilerle yeterli gelir elde edememektedir.
 • Dini Nedenler
  İnsanlar dini inanışlarını daha kolay yaşayabilecekleri yerlere veya kutsal gördükleri mekanlara yakın kentlere göç edebilmektedir.
 • Sosyal Nedenler
  İnsanlar, yaşadığı bölgeden daha büyük, daha gelişmiş, toplumun gelenek ve görenekleri kendisine daha uygun olan yerlere göç etmek isteyebilmektedir. Örneğin küçük bir kasabada yaşayan ama tiyatro, sinema, konser vb. etkinliklere ulaşmakta zorlanan insanlar büyük şehirleri tercih edebilmektedir.
 • İklim
  Yaşanılan bölge iklimsel olarak zor şartlar içeriyor olabilir. Örneğin Kışları çok soğuk geçen bölgelerde şehir nüfusları genellikle azdır. Bazen de iklim nedeniyle tarım yapılamayan alanlardaki insanlar başka bölgelere göç etmek zorunda kalabilir.
 • Savaşlar
  Savaşlar nedeniyle insanlar kendilerini güvende hissedeceği bölgelere taşınmaktadır.

Göçler genellikle köylerden şehirlere, küçük kentlerden büyük kentlere, iç bölgelerden deniz kenarlarına doğru gerçekleşmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir