Göç Sonuçları

Göç olaylarının gerçekleşmesi çeşitli yönlerden etkilere sahiptir. Göçten etkilenenler:

göç sonuç

Göçmenler
Göç eden insanlar yaşadıkları bölgeyi terk etmekte, yeni yerleşim alanlarına uyum sağlamak için çaba harcamaktadırlar.

Göç Alan Şehir:
Göç alan şehirde sonradan gelen göçmenler nedeniyle çeşitli sorunlar yaşanır. Göçmenlerin uyum sorunu, kalacak yer sorunu, kültürel farklılıkları, nüfus artışı ve çevre sorunları, suç oranlarında artış, çarpık kentleşme, altyapı hizmetlerinde aksama gibi sonuçlar bunlardan bazılarıdır.

Göç Veren Yerler
Göç veren yerleşim birimlerinde özellikle genç nüfus azalmakta bu da üretken nüfusun azalmasına, o bölgedeki gelişimin yavaşlamasına neden olmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir