Haçlı Savaşlarının Nedenleri

Türklerin Anadolu’ya yerleşmesinden hemen sonra Haçlı seferleri başlamıştır. Bu seferlerin ilki Süleyman Şah’ın oğlu 1. Kılıç  Arslan zamanında gerçekleşti. (1097)

Peki Haçlı Savaşlarının başlamasının nedenleri nelerdir?

  • Hz İsa’nın doğduğuna inanılan Kudüs şehrinin Müslümanlardan alınmak istenmesi.
  • Türklerin Hristiyanların yaşadığı alanlara hakim olmaya başlamasıyla Avrupa’nın bundan rahatsız olması.
  • Avrupa’nın ekonomik sorunlardan çıkış yolu olarak savaşa sıcak bakması.

haçlı seferleri

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir