Seyehat Özgürlüğü

Ülke içinde yaşayan her vatandaşın yerleşim ve seyahat özgürlüğü vardır.
Seyahatin Nedenleri Olarak; iş arama, tarım yapma, turizm, madencilik, ulaşım, ekonomik nedenler, iklim şartları gibi faktörler sayılabilir.

SEYEHAT

Türkiye’de arazinin engebeli olması ulaşımı zorlaştırmaktadır. Özellikle köylere ulaşım engebeli ve zor şartlara sahip yollardan sağlanabilmektedir.

Anayasada Ulaşım Özgürlüğü
Anayasamızın 23. maddesi yurttaşların yerleşim ve seyahat özgürlüğünü garanti altına alır.

Yerleşim Seyahat Özgürlüğünün Kısıtlanması
Bazı gerekli görülen durumlarda belirli bir bölgeye yerleşme veya bazı bölgelere seyahat etme kısıtlanabilir. Örneğin, bir bölgede salgın hastalık görülmesi, terör saldırısı yaşanması, sel gibi doğal afetlerin ortaya çıkması seyehat özgürlüğünün kısıtlanmasını gerektirebilir.
Benzer şekilde deprem riski taşıyan, heyelan yaşanabilecek vb. alanlara insanların yerleşmesi yasaklanabilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir