Türkiye’de Kır ve Kent Nüfusu

Türkiye’de kırsalda yani köylerde yaşayan ve şehirlerde yaşayan nüfus oranları yıllara göre değişim göstermektedir. Türkiye gelişmekte olan bir ülke olduğu için köyden şehirlere göç devam etmekte, kentlerde yaşayan nüfus giderek artmaktadır.

Türkiye’nin kır ve kent nüfusu oranı yıllara göre grafiklerdeki gibi değişmiştir.

2010-nüfus 1965-nüfus 1927-nüfus

Şehir nüfusunu arttıran en önemli neden sanayileşme sonrasında iş bulmak amacıyla yapılan göçlerdir.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir