Türkiye’de Nüfus

Bir ülkenin nüfusunun yaş ve cinsiyete göre dağılışı gelecek yıllarda ülkenin geçireceği süreçler hakkında önemli bilgiler verir. Nüfusun yaş dağılımına bakarak yapılacak yatırımlar hakkında planlama yapılabilir.

Çocuk nüfus artıyorsa yeni okulların yapılaması gerektiği düşünülebilir. Yaşlı nüfusun artışı sağlık yatırımlarının artması anlamını doğurabilir.

Türkiye’de nüfusun yaş ve cinsiyet dağılışını gösteren nüfus piramidi

nüfus yaşlara göre dağılım

0-14 çocuk yaş : %26
15-64 olgun yaş : %67
64 – ? yaşlı : %7

Nüfus Piramidi yorumu

  • Kadın ve erkek sayıları birbirine yakın.
  • Genç nüfus fala olduğu için doğumlar fazla
  • En yoğun yaş aralığı 10-14 yaş
  • Genç bir nüfusu var.
  • Yaşlıların oranı az

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir