Türkiye’de nüfusun en az olduğu şehirler

Ülkemizde bazı illerin nüfusu büyük kentlere oranla çok daha azdır. Bu illerin genel özelliği iş olanağının az olması, topraklarının verimsiz oluşu, ulaşımın zor olması gibi nedenlerdir.

Nüfus yoğunluğunun en az olduğu iller:

Bayburt
Nüfusu en az olan ilimizdir. Sanayi yok denecek kadar azdır. Topraklar tarım için elverişsizdir. Arazi yapısı engebelidir.

Tunceli
Sanayi kuruluşları yoktur. Toprakları verimsiz ve engebelidir. Rakımı yüksektir.

Ardahan
Arazinin yüksek ve engebeli olması tarım faaliyetlerini olumsuz etkiler. Büyük işletmeler yoktur.

Gümüşhane
Rakımı fazla olduğu için iklimi soğuktur. Tarım verimsizdir. İl dışına yoğun göç verir

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir