Türkiye’de Tarım ve Sanayi Dağılımı

Türkiye’de çalışan nüfusun iş kollarına dağılımı incelendiğinde Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda tarım alanında çalışanların daha fazla olduğunu, günümüzde ise hizmet alanında çalışanların sayısının en fazla olduğu görülmektedir.

tarım-hizmet-sanayi

Grafikten de anlaşılabileceği gibi Türkiye’de tarım alanında çalışanlar azalmakta, sanayi ve hizmetler alanında çalışanlar artmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir