Türkiye’nin Kalabalık İlleri

Türkiye’de en kalabalık yani nüfusu en fazla olan illeri ve bu illerde nüfusun yoğun olma nedenini sırasıyla inceleyelim.

Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’dur.
İstanbul’un en kalabalık il olmasının nedeni tarihi öneminin fazla oluşu, eski zamanlardan beri büyük bir yerleşim yeri oluşu, denizler ve boğaz nedeniyle ulaşımının kolay olması, ticaret yolları üzerinde oluşu ve yoğun sanayi tesisleridir.

Türkiye’nin ikinci kalabalık şehri Ankara’dır.
Ankara’nın kalabalık bir şehir olmasının nedenlerinden en önemlisi başkent olmasıdır. Günümüzde üniversiteler bakımından zengin olması Ankara nüfusunu artırmaktadır.

Türkiye’nin üçüncü kalabalık şehri İzmir’dir.
İzmir’im nüfus bakımından 3. büyük şehir olmasının nedenleri; liman kenti olması, ticaret yolları üzerinde olması, tarihi yapısından ötürü çok sayıda yerli yabancı turist çekmesi. İzmir Limanı Türkiye’nin ikinci büyük limanıdır.

Türkiye’nin dördüncü kalabalık şehri Bursa’dır.
Bursa sanayinin gelişmiş olduğu bir şehirdir. İstanbul’a yanın olmasının yanında tarihi, Uludağ ve turistik diğer alanlar, tarihi geçmişi kalabalık olmasını sağlayan etkenlerdendir.

Türkiye’nin beşinci kalabalık şehri Adana’dır.
Adana’nın kalabalık bir şehir olmasının en önemli nedeni Türkiye’nin en önemli ovalarından biri olan Çukurova’nın il sınırları içinde olmasıdır. Adananın iklimi, sanayii gibi etmenler de nüfus artışını desteklemektedir.

One comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir